AZOPLON

 • Dokarmianie dolistne warzyw

Зерновые

AZOPLON MIKRO Зерновые - специализированное комплексное удобрение с микроэлементами, необходимыми для правильного роста и развития зерновых. Не содержащее хлора кристаллическое удобрение, полностью растворимое в воде, предназначенное для внекорневой подкормки озимых и яровых зерновых культур в осенний и весенний периоды. Предназначено для удобрения пшеницы, тритикале, ржи, ячменя и овса.


Идеальное сочетание микроэлементов, таких как азот, магний и сера. Азот и магний, используемые в удобрении, оказывают положительное влияние на насыщение растений микроэлементами и их усвоение. Обеспечивает растения полным комплексом легкодоступных микроэлементов, в основном меди, марганца и цинка, которые необходимы для зерновых культур, а также для железа и молибдена. Используемые в удобрении микроэлементы и сера повышают эффективность применения азотных удобрений и улучшают качественные показатели зерна. Медь и марганец стимулируют развитие и рост корневой системы и улучшают здоровье растений. Медь повышает устойчивость зерновых к полеганию, а, в свою очередь, марганец стимулирует процессы регулировки покрова зерновых (при применении на ранних стадиях), а также улучшает зимостойкость зерновых. Цинк повышает устойчивость к болезням, периодическим дефицитам воды и низким температурам. Молибден повышает устойчивость растений к стрессовым факторам и подготавливает их к зимнему покою. Правильное количество этого элемента в зерне способствует интенсивному росту молодых растений. Железо улучшает общее состояние растений, повышает их устойчивость к стрессам и улучшает качественные показатели зерна, ограничивая чрезмерное накопление нитратов.


Удобрение особенно рекомендуются в момент наибольшей потребности зерновых культур в микроэлементах или в условиях ослабления растений стрессовыми факторами. AZOPLON MIKRO Зерновые является ценным дополнением к почвенной подкормке, оказывает благотворное влияние на рост и развитие растений, а также на урожайность и качественные параметры зерна.


Opakowania

картонная упаковка 4 кг

мешок 10 кг

Składniki pokarmowe % (m/m)

Zalety nawozu

Содержание водорастворимых питательных веществ

% (м/м)

Общий азот (N)

10

Нитратный азот (N-NH4)

3,8

Амидный азот (N-NH2)

6,2

Магний в перерасчете на MgO

8

Сера в перерасчете на SO3

 27

Медь (Cu), хелатированная ЭДТА

1,6

Железо (Fe), хелатированное ЭДТА

0,3

Марганец (Mn), хелатированный ЭДТА

2

Молибден (Mo)

0,03

Цинк (Zn), хелатированный ЭДТА

0,8

 • использование хелатных форм микроэлементов (Cu, Mn, Zn, Fe) гарантирует быстрое и комплексное насыщение растений  легко усваиваемыми формами питательных веществ, особенно в периоды наибольшей потребности в них;
 • использование удобрения на этапах интенсивного роста и развития злаков способствует повышению урожайности и улучшению качества зерна;
 • эффективно устраняет экстренный дефицит питательных веществ;
 • комплексное применение важнейших микроэлементов для злаков, в том числе меди, марганца и цинка, гарантирует правильное течение многих физиологических процессов в злаках;
 • содержит амидную форму азота, рекомендованную для внекорневой подкормки растений;
 • является ценным дополнением к почвенной подкормке;
 • однородный, сыпучий продукт, не образует комков и пыли;
 • высокая чистота и превосходная растворимость в воде.

O nawozach

Produkty z linii AZOPLON skierowane są do szeroko rozumianego sektora AGRO, w szczególności do upraw polowych, sadowniczych i warzywniczych. Mogą być stosowane do nawożenia i dokarmiania zarówno upraw gruntowych, a także tych prowadzonych pod osłonami. Wszystkie nawozy z linii AZOLPLON są nieorganicznymi produktami nawozowymi UE i oznaczone są znakiem CE.

Produkty z serii AZOPLON NUTRI to wieloskładnikowe nawozy typu NPK wzbogacone o łatwo przyswajalne mikroskładniki w formie stabilnych chelatów. Produkty zapewniają kompleksowe dostarczanie roślinom wszystkich składników pokarmowych, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju w całym sezonie wegetacyjnym. AZOPLON NUTRI to nawozy bezchlorkowe bezpieczne dla wrażliwych roślin. Produkty zalecane są zarówno do fertygacji jak i do dokarmiania dolistnego upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Wyróżniają się skutecznością i szybkością w swoim działaniu oraz produkowane są z surowców najwyższej jakości.

Produkty z serii AZOPLON OPTI to płynne nawozy makroskładnikowe, będące bogatym źródłem zarówno azotu jak i wapnia. Produkty zalecane do dokarmiania dolistnego, nawożenia doglebowego lub do fertygacji, w uprawach pod osłonami, uprawach polowych, oraz sadach. Skład dwóch produktów z linii AZOPLON OPTI jest dodatkowo wzbogacony w bor. Właściwie dobrana proporcja między wapniem a borem wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywienie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatnio przekłada się na uzyskane plony. Produkty AZOPLON OPTI wyróżniają się wysoką zawartością kluczowych składników pokarmowych (wapnia i azotu) oraz skutecznością i szybkością w swoim działaniu.

Produkty AZOPLON MICRO są nawozami o wysokiej zawartości mikroskładników pokarmowych obecnych w postaci łatwo przyswajalnych chelatów. Nawozy te są przeznaczone do dolistnego dokarmiania upraw rolniczych, sadowniczych oraz warzywniczych. Produkty szczególnie zalecane w momencie największego zapotrzebowania roślin na mikroskładniki lub w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe. Nawozy AZOPLON MICRO stanowią cenne uzupełnienie nawożenia doglebowego wpływając korzystnie na wzrost i rozwój roślin oraz wielkość plonu i parametry jakościowe.

Tabela nawożenia

Do pobrania

Wybierz rodzaj nawozu

Tutaj znajdziesz informacje o naszej ofercie nawozowej oraz poznasz schematy zastosowania.

Formularz kontaktowy

Chcesz kupić nasz nawóz. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

41-503 Chorzów
ul. Narutowicza 15

KONTAKT

tel: +48 32 736 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. to jedna z najstarszych istniejących polskich fabryk chemicznych. Jesteśmy producentem nawozów oraz liderem w produkcji wysokiej czystości azotanu potasu dla przemysłu technicznego i spożywczego.
Polityka prywatności Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane w reklamach spersonalizowanych (tzw. remarketing). Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.