AZOPLON

  • Nawożenie upraw polowych

Кукуруза

AZOPLON MIKRO Кукуруза - специализированное многокомпонентное удобрение с микроэлементами, необходимыми для правильного роста и развития кукурузы. Не содержащее хлора кристаллическое удобрение, полностью растворимое в воде, предназначенное для внекорневой подкормки кукурузы.


Идеальное сочетание микроэлементов, таких как азот, магний и сера. Азот и магний, используемые в удобрении, оказывают положительное влияние на насыщение растений микроэлементами и их усвоение. Оно обеспечивает растения полным комплексом легкодоступных питательных микроэлементов, в основном цинка и бора, необходимых для кукурузы, а также меди, железа, марганца и молибдена. Цинк, используемый в удобрении, влияет на правильное развитие корневой системы кукурузы, стимулирует усвоение и физиологическую активность азота, продлевает жизнь пыльцы и способствует наливу зерна. Защищает кукурузу от засухи и способствует восстановлению растений после условий стресса. Бор отвечает за формирование початков, обеспечивает правильное опыление и заполнение початков зерном, а также повышает жесткость стеблей, что уменьшает полегание кукурузы и защищает от вредителей. Медь и цинк ускоряют время уборки кукурузы. Медь и железо, используемые в удобрении, повышают урожайность и улучшают качество зерна кукурузы. Молибден оказывает благотворное влияние на репродуктивные процессы, стимулируя формирование и жизнеспособность пыльцы растений, а также обуславливает правильный выброс метелок кукурузой. Марганец стимулирует развитие корневой системы, повышает интенсивность фотосинтеза и устойчивость растений к биотическому и абиотическому стрессу.


Удобрение особенно рекомендуется в момент наибольшей потребности кукурузы в микроэлементах или в условиях ослабления растений стрессовыми факторами. AZOPLON MIKRO Кукуруза является ценным дополнением к почвенной подкормке, благотворно влияющим на рост и развитие растений, а также на урожайность и качественные параметры зерна.


Opakowania

Картонная упаковка 4 кг

Мешок 10 кг

Składniki pokarmowe % (m/m)

Zalety nawozu

Содержание водорастворимых питательных веществ

% (м/м)

Общий азот (N)

8,5

Амидный азот (N-NH2)

8,5

Магний в перерасчете на MgO

8,2

Сера в перерасчете на SO3

 16,5

Бор (B)

2,0

Медь (Cu), хелатированная ЭДТА

0,5

Марганец (Mn), хелатированный ЭДТА

0,5

Молибден (Mo)

0,015

Цинк (Zn), хелатированный ЭДТА

5

  • использование хелатных форм микроэлементов (Cu, Mn, Zn, Fe) гарантирует быстрое и комплексное насыщение растений  легко усваиваемыми формами питательных веществ, особенно в периоды наибольшей потребности в них;
  • использование удобрений на этапах интенсивного роста и развития кукурузы повышает урожайность зерна за счет лучшего развития початков и зерновок;
  • эффективно устраняет экстренный дефицит питательных веществ;
  • комплексное применение важнейших микроэлементов для кукурузы, в том числе цинка и бора, гарантирует ее правильный рост и развитие;
  • содержит амидную форму азота, рекомендованную для внекорневой подкормки растений;
  • является ценным дополнением к почвенной подкормке;
  • однородный, сыпучий продукт, не образует комков и пыли;
  • высокая чистота и превосходная растворимость в воде.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Olbrzymim atutem nawozu AZOPLON OPTI Roztwór saletry wapniowej 8,5N (17CaO) z borem jest właściwie dobrana proporcja między wapniem a borem, który wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywienie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatnio przekłada się na uzyskane plony. Intensywniejsze dokarmianie pozakorzeniowe tym nawozem zaleca się w przypadku wystąpienia w początkowym okresie wzrostu roślin trudnych warunków do pobierania wapnia, niskiego plonowania, a także przy wystąpieniu w okresie letnim wysokiej temperatury powietrza i małych opadów oraz przyzałożeniu długiego przechowywana owoców.

Tabela nawożenia

Do pobrania

Wybierz rodzaj nawozu

Tutaj znajdziesz informacje o naszej ofercie nawozowej oraz poznasz schematy zastosowania.

Formularz kontaktowy

Chcesz kupić nasz nawóz. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

41-503 Chorzów
ul. Narutowicza 15

KONTAKT

tel: +48 32 736 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. to jedna z najstarszych istniejących polskich fabryk chemicznych. Jesteśmy producentem nawozów oraz liderem w produkcji wysokiej czystości azotanu potasu dla przemysłu technicznego i spożywczego.
Polityka prywatności Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy