AZOPLON

 • Nawożenie upraw polowych

Кукуруза

AZOPLON MIKRO Кукуруза - специализированное многокомпонентное удобрение с микроэлементами, необходимыми для правильного роста и развития кукурузы. Не содержащее хлора кристаллическое удобрение, полностью растворимое в воде, предназначенное для внекорневой подкормки кукурузы.


Идеальное сочетание микроэлементов, таких как азот, магний и сера. Азот и магний, используемые в удобрении, оказывают положительное влияние на насыщение растений микроэлементами и их усвоение. Оно обеспечивает растения полным комплексом легкодоступных питательных микроэлементов, в основном цинка и бора, необходимых для кукурузы, а также меди, железа, марганца и молибдена. Цинк, используемый в удобрении, влияет на правильное развитие корневой системы кукурузы, стимулирует усвоение и физиологическую активность азота, продлевает жизнь пыльцы и способствует наливу зерна. Защищает кукурузу от засухи и способствует восстановлению растений после условий стресса. Бор отвечает за формирование початков, обеспечивает правильное опыление и заполнение початков зерном, а также повышает жесткость стеблей, что уменьшает полегание кукурузы и защищает от вредителей. Медь и цинк ускоряют время уборки кукурузы. Медь и железо, используемые в удобрении, повышают урожайность и улучшают качество зерна кукурузы. Молибден оказывает благотворное влияние на репродуктивные процессы, стимулируя формирование и жизнеспособность пыльцы растений, а также обуславливает правильный выброс метелок кукурузой. Марганец стимулирует развитие корневой системы, повышает интенсивность фотосинтеза и устойчивость растений к биотическому и абиотическому стрессу.


Удобрение особенно рекомендуется в момент наибольшей потребности кукурузы в микроэлементах или в условиях ослабления растений стрессовыми факторами. AZOPLON MIKRO Кукуруза является ценным дополнением к почвенной подкормке, благотворно влияющим на рост и развитие растений, а также на урожайность и качественные параметры зерна.


Opakowania

Картонная упаковка 4 кг

Мешок 10 кг

Składniki pokarmowe % (m/m)

Zalety nawozu

Содержание водорастворимых питательных веществ

% (м/м)

Общий азот (N)

8,5

Амидный азот (N-NH2)

8,5

Магний в перерасчете на MgO

8,2

Сера в перерасчете на SO3

 16,5

Бор (B)

2,0

Медь (Cu), хелатированная ЭДТА

0,5

Марганец (Mn), хелатированный ЭДТА

0,5

Молибден (Mo)

0,015

Цинк (Zn), хелатированный ЭДТА

5

 • использование хелатных форм микроэлементов (Cu, Mn, Zn, Fe) гарантирует быстрое и комплексное насыщение растений  легко усваиваемыми формами питательных веществ, особенно в периоды наибольшей потребности в них;
 • использование удобрений на этапах интенсивного роста и развития кукурузы повышает урожайность зерна за счет лучшего развития початков и зерновок;
 • эффективно устраняет экстренный дефицит питательных веществ;
 • комплексное применение важнейших микроэлементов для кукурузы, в том числе цинка и бора, гарантирует ее правильный рост и развитие;
 • содержит амидную форму азота, рекомендованную для внекорневой подкормки растений;
 • является ценным дополнением к почвенной подкормке;
 • однородный, сыпучий продукт, не образует комков и пыли;
 • высокая чистота и превосходная растворимость в воде.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Produkty z serii AZOPLON NUTRI to wieloskładnikowe nawozy typu NPK wzbogacone o łatwo przyswajalne mikroskładniki w formie stabilnych chelatów. Produkty zapewniają kompleksowe dostarczanie roślinom wszystkich składników pokarmowych, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju w całym sezonie wegetacyjnym. AZOPLON NUTRI to nawozy bezchlorkowe bezpieczne dla wrażliwych roślin. Produkty zalecane są zarówno do fertygacji jak i do dokarmiania dolistnego upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Wyróżniają się skutecznością i szybkością w swoim działaniu oraz produkowane są z surowców najwyższej jakości.

Produkty z serii AZOPLON OPTI to płynne nawozy makroskładnikowe, będące bogatym źródłem zarówno azotu jak i wapnia. Produkty zalecane do dokarmiania dolistnego, nawożenia doglebowego lub do fertygacji, w uprawach pod osłonami, uprawach polowych, oraz sadach. Skład dwóch produktów z linii AZOPLON OPTI jest dodatkowo wzbogacony w bor. Właściwie dobrana proporcja między wapniem a borem wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywienie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatnio przekłada się na uzyskane plony.

Produkty AZOPLON OPTI wyróżniają się wysoką zawartością kluczowych składników pokarmowych (wapnia i azotu) ora skutecznością i szybkością w swoim działaniu.

Tabela nawożenia

Do pobrania

Wybierz rodzaj nawozu

Tutaj znajdziesz informacje o naszej ofercie nawozowej oraz poznasz schematy zastosowania.

Formularz kontaktowy

Chcesz kupić nasz nawóz. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

41-503 Chorzów
ul. Narutowicza 15

KONTAKT

tel: +48 32 736 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. to jedna z najstarszych istniejących polskich fabryk chemicznych. Jesteśmy producentem nawozów oraz liderem w produkcji wysokiej czystości azotanu potasu dla przemysłu technicznego i spożywczego.
Polityka prywatności Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane w reklamach spersonalizowanych (tzw. remarketing). Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.