AZOPLON

  • Dokarmianie dolistne warzyw

8,5-10,5-36 (Mg; S) + микро

AZOPLON NUTRI 8,5-10,5-36 (Mg; S) + микро - это многокомпонентное, полностью растворимое в воде, не содержащее хлора кристаллическое удобрение с повышенным содержанием калия и добавлением магния, серы и полного комплекса хелатированных компонентов ЭДТА. Удобрение, предназначенное для листовой подкормки большинства сельскохозяйственных, плодовых и овощных культур. Рекомендуется для использования в периоды повышенной необходимости в калии, в основном на этапах интенсивного роста, цветения и формирования урожая. Благодаря высокому содержанию калия, удобрение обеспечивает динамический рост, повышенную устойчивость к низким и высоким температурам, правильную окраску плодов и повышенное содержание белка, сахара (крахмала) и жира в растениях.


Рекомендуется опрыскивать раствором соответствующей концентрации. Обработку листвы не следует проводить в жаркую и солнечную погоду, при чрезвычайно низких и высоких температурах и на растениях с признаками увядания.


Opakowania

Мешки 25 кг

Картонная упаковка 4 кг (2 x 2 кг)

Składniki pokarmowe % (m/m)

Zalety nawozu

Содержание водорастворимых питательных веществ

% (м/м)

Общий азот (N)

8,5

Нитратный азот (N-NO3)

8,5

Фосфор в перерасчете на Р2О5

10,5

Калий в перерасчете на K2O

36

Магний в перерасчете на MgO

2,5

Сера в перерасчете на SO3

 6,25

Бор (B)

0,02

Медь (Cu), хелатированная ЭДТА

0,05

Железо (Fe), хелатированное ЭДТА

0,05

Марганец (Mn), хелатированный ЭДТА

0,01

Молибден (Mo)

0,001

Цинк (Zn), хелатированный ЭДТА

0,03

*Предельные показатели содержания заявленных питательных веществ соответствуют Регламенту (ЕС) № 2003/2003 Европейского парламента и Совета от 13 октября 2003 г. с изменениями.

  • повышенное содержание легкоусвояемого калия, обеспечивает эффективное восполнение его дефицита;
  • богатый источник двух важных вторичных питательных веществ (Mg и S);
  • полный набор легкоусвояемых микроэлементов в форме стабильных хелатов;
  • однородный сыпучий продукт, не образует комков и пили;
  • высокая чистота и растворимость в воде.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Olbrzymim atutem nawozu AZOPLON OPTI Roztwór saletry wapniowej 8,5N (17CaO) z borem jest właściwie dobrana proporcja między wapniem a borem, który wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywienie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatnio przekłada się na uzyskane plony. Intensywniejsze dokarmianie pozakorzeniowe tym nawozem zaleca się w przypadku wystąpienia w początkowym okresie wzrostu roślin trudnych warunków do pobierania wapnia, niskiego plonowania, a także przy wystąpieniu w okresie letnim wysokiej temperatury powietrza i małych opadów oraz przyzałożeniu długiego przechowywana owoców.

Tabela nawożenia

Do pobrania

Wybierz rodzaj nawozu

Tutaj znajdziesz informacje o naszej ofercie nawozowej oraz poznasz schematy zastosowania.

Formularz kontaktowy

Chcesz kupić nasz nawóz. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

41-503 Chorzów
ul. Narutowicza 15

KONTAKT

tel: +48 32 736 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. to jedna z najstarszych istniejących polskich fabryk chemicznych. Jesteśmy producentem nawozów oraz liderem w produkcji wysokiej czystości azotanu potasu dla przemysłu technicznego i spożywczego.
Polityka prywatności Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy