AZOPLON

  • Dokarmianie dolistne warzyw

NPK 10-5-5 + микро

AZOPLON OPTI 10-5-5 + микро – многокомпонентное, полностью растворимое в воде, не содержащее хлоридов кристаллическое удобрение с повышенным содержанием магния с добавлением серы и полным комплексом хелатированных компонентов ЭДТА. Удобрение предназначено для листовой подкормки большинства плодовых и овощных культур. Рекомендуется для использования в периоды повышенной потребности в магнии и для повышения интенсивности процесса фотосинтеза. В садах особенно рекомендуется во время роста плодов и после сбора урожая с целью оптимальной подготовки растений к зимнему периоду. Предназначено для внекорневой подкормки овощных культур в период интенсивного роста листьев. Интервенционная подкормка в периоды возникновения у растений симптомов дефицита магния.
Рекомендуется опрыскивать раствором соответствующей концентрации. Обработку листвы не следует проводить в жаркую и солнечную погоду, при чрезвычайно низких и высоких температурах и на растениях с признаками увядания.
Представлены рекомендации по выбранным культурам. Их можно модифицировать с учетом индивидуальных потребностей растений и условий выращивания. Подробные рекомендации доступны на веб-сайте www.azoplon.pl. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным хранением и применением удобрений в несоответствующих условиях.


Opakowania

Мешки 20 кг

Картонная упаковка 4 кг (2 x 2 кг)

Składniki pokarmowe % (m/m)

Zalety nawozu

Содержание водорастворимых питательных веществ

% (м/м)

Общий азот (N)

10

Нитратный азот (N-NO3)

1,3

Амидный азот (N-NH2)

8,7

Фосфор в перерасчете на Р2О5

5

Калий в перерасчете на K2O

5

Магний в перерасчете на MgO

14,4

Сера в перерасчете на SO3

26

Бор (B)

0,02

Медь (Cu), хелатированная ЭДТА

0,1

Железо (Fe), хелатированное ЭДТА

0,1

Марганец (Mn), хелатированный ЭДТА

0,1

Молибден (Mo)

0,01

Цинк (Zn), хелатированный ЭДТА

0,03

*Предельные показатели содержания заявленных питательных веществ соответствуют Регламенту (ЕС) № 2003/2003 Европейского парламента и Совета от 13 октября 2003 г. с изменениями.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Olbrzymim atutem nawozu AZOPLON OPTI Roztwór saletry wapniowej 8,5N (17CaO) z borem jest właściwie dobrana proporcja między wapniem a borem, który wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywienie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatnio przekłada się na uzyskane plony. Intensywniejsze dokarmianie pozakorzeniowe tym nawozem zaleca się w przypadku wystąpienia w początkowym okresie wzrostu roślin trudnych warunków do pobierania wapnia, niskiego plonowania, a także przy wystąpieniu w okresie letnim wysokiej temperatury powietrza i małych opadów oraz przyzałożeniu długiego przechowywana owoców.

Tabela nawożenia

Do pobrania

Wybierz rodzaj nawozu

Tutaj znajdziesz informacje o naszej ofercie nawozowej oraz poznasz schematy zastosowania.

Formularz kontaktowy

Chcesz kupić nasz nawóz. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

41-503 Chorzów
ul. Narutowicza 15

KONTAKT

tel: +48 32 736 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. to jedna z najstarszych istniejących polskich fabryk chemicznych. Jesteśmy producentem nawozów oraz liderem w produkcji wysokiej czystości azotanu potasu dla przemysłu technicznego i spożywczego.
Polityka prywatności Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy