AZOPLON

  • Nawożenie upraw polowych

NPK 18-18-18 (Mg; S) + микро

AZOPLON NUTRI 18-18-18 (Mg; S) + микро – это многокомпонентное, полностью растворимое в воде, не содержащее хлора кристаллическое удобрение с магнием и серой, обогащённое полным комплексом хелатированных компонентов ЭДТА. Сбалансированное удобрение для листовой подкормки большинства лиственных культур, плодовых и овощных культур. Обеспечивает комплексную поставку всех питательных веществ, необходимых для правильного роста и развития культур в течение всего вегетационного периода. Удобрение особенно рекомендуется к применению в условиях ослабления растений стрессовыми факторами и после сбора плодов, с целью улучшения состояния растений перед следующим сезоном.


При листовой подкормке рекомендуется опрыскивать раствором соответствующей концентрации. Не следует проводить листовую подкормку в жаркую и солнечную погоду, при чрезвычайно низких и высоких температурах и в отношении растений с симптомами увядания.


Opakowania

Мешок 20 кг

Картонная упаковка 4 кг (2 x 2 кг)

Składniki pokarmowe % (m/m)

Zalety nawozu

Содержание водорастворимых питательных веществ

% (м/м)

Общий азот (N)

18

Нитратный азот (N-NO3)

5

Аммонийный азот (N-NH4)

3,5

Амидный азот (N-NH2)

9,5

Фосфор в перерасчете на Р2О5

18

Калий в перерасчете на K2O

18

Магний в перерасчете на MgO

2

Сера в перерасчете на SO3

10

Бор (B)

0,02

Медь (Cu), хелатированная ЭДТА

0,05

Железо (Fe), хелатированное ЭДТА

0,05

Марганец (Mn), хелатированный ЭДТА

0,01

Молибден (Mo)

0,001

Цинк (Zn), хелатированный ЭДТА

0,03

*Предельные показатели содержания заявленных питательных веществ соответствуют Регламенту (ЕС) № 2003/2003 Европейского парламента и Совета от 13 октября 2003 г. с изменениями.

  • сбалансированное содержание основных питательных веществ (N, P, K);
  • богатый источник двух важных вторичных питательных веществ (Mg и S);
  • полный набор легкоусвояемых микроэлементов в форме стабильных хелатов;
  • наличие амидной формы азота, рекомендованного для листовой подкормки растений;
  • однородный сыпучий продукт, не образует комков и пили;
  • высокая чистота и растворимость в воде.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Olbrzymim atutem nawozu AZOPLON OPTI Roztwór saletry wapniowej 8,5N (17CaO) z borem jest właściwie dobrana proporcja między wapniem a borem, który wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywienie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatnio przekłada się na uzyskane plony. Intensywniejsze dokarmianie pozakorzeniowe tym nawozem zaleca się w przypadku wystąpienia w początkowym okresie wzrostu roślin trudnych warunków do pobierania wapnia, niskiego plonowania, a także przy wystąpieniu w okresie letnim wysokiej temperatury powietrza i małych opadów oraz przyzałożeniu długiego przechowywana owoców.

Tabela nawożenia

Do pobrania

Wybierz rodzaj nawozu

Tutaj znajdziesz informacje o naszej ofercie nawozowej oraz poznasz schematy zastosowania.

Formularz kontaktowy

Chcesz kupić nasz nawóz. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

41-503 Chorzów
ul. Narutowicza 15

KONTAKT

tel: +48 32 736 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. to jedna z najstarszych istniejących polskich fabryk chemicznych. Jesteśmy producentem nawozów oraz liderem w produkcji wysokiej czystości azotanu potasu dla przemysłu technicznego i spożywczego.
Polityka prywatności Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy