AZOPLON

  • Dokarmianie dolistne owoców

Kukurydza

AZOPLON MIKRO Kukurydza to specjalistyczny nawóz wieloskładnikowy z niezbędnymi dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydzy mikroelementami. Bezchlorkowy nawóz krystaliczny, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dolistnego dokarmiania kukurydzy.


Stanowi idealne połączenie mikroskładników z makroskładnikami, takimi jak azot, magnez i siarka. Zastosowany w nawozie azot i magnez korzystnie wpływają na pobieranie i przyswajanie mikroskładników. Dostarcza roślinom kompletny zestaw łatwo dostępnych mikroskładników, głównie cynku i boru, które są niezbędne dla kukurydzy oraz miedzi, żelaza, manganu i molibdenu. Zastosowany w nawozie cynk wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego kukurydzy, stymuluje pobieranie i fizjologiczną aktywność azotu, przedłuża żywotność pyłku oraz sprzyja nalewaniu ziarna. Chroni kukurydzę przed suszą oraz sprzyja regeneracji roślin po wystąpieniu warunków stresowych. Bor odpowiada za zawiązki kolb, warunkuje prawidłowe zapylenie i wypełnienie kolb ziarnem oraz zwiększa sztywność łodyg, co ogranicza wyleganie kukurydzy oraz chroni przed szkodnikami. Miedź i cynk przyspieszają termin zbioru kukurydzy. Miedź i żelazo zastosowane w nawozie poprawiają wydajność i jakość ziarna kukurydzy. Molibden korzystnie wpływa na procesy reprodukcji, poprzez oddziaływanie na produkcję i żywotność pyłku roślinnego oraz warunkuje prawidłowe wyrzucanie wiech przez kukurydzę. Mangan stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa intensywność fotosyntezy oraz odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne.


Nawóz szczególnie zalecany w momencie największego zapotrzebowania kukurydzy na mikroskładniki lub w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe. AZOPLON MIKRO Kukurydza stanowi cenne uzupełnienie nawożenia doglebowego wpływając korzystnie na wzrost i rozwój roślin oraz wielkość plonu i parametry jakościowe ziarna.


Opakowania

Kartonik 4 kg

Worek 10 kg

Składniki pokarmowe % (m/m)

Zalety nawozu

Właściwości i skład AZOPLON MICRO Kukurydza
PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: N (Mg, S) 8,5 (+8,2 +16,5) / 8,5 (+4,9 +6,6) z mikroskładnikami
Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Gęstość nasypowa: -
 

Azot N całkowity: 8,5%
Azot N amidowy: 8,5%
Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 8,2% (4,9% Mg)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 16,5% (6,6%)
Miedź Cu rozpuszczalna w wodzie: 0,550%
Miedź Cu schelatowana przez EDTA: 0,550%
Bor B rozpuszczalny w wodzie: 2,00%
Cynk Zn rozpuszczalny w wodzie: 4,500%
Cynk Zn schelatowany przez EDTA: 4,500%
Żelazo Fe rozpuszczalne w wodzie: -
Żelazo Fe schelatowane przez EDTA: -
Mangan Mn rozpuszczalny w wodzie: 0,55%
Mangan Mn schelatowany przez EDTA: 0,55%
Molibden Mo rozpuszczalny w wodzie 0,015%


Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4–7.
Niska zawartość chlorków.

Składniki produktu:
CMC 1 - Siarczan magnezu jednowodny (CAS 14168-73-1)
CMC 1 - Chelat cynku (CAS 14025-21-9)
CMC 1 - Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 1 - Kwas borowy (CAS 1043-35-3)

  • zastosowanie form chelatowych mikroskładników (Cu, Mn, Zn, Fe) gwarantuje szybkie kompleksowe zaopatrzenie roślin w łatwo przyswajalne formy, zwłaszcza w momentach największego ich zapotrzebowania;
  • zastosowanie nawozu w fazach intensywnego wzrostu i rozwoju kukurydzy wpływa na zwiększenie plonu ziarna poprzez lepszy rozwój kolb i ziarniaków;
  • skutecznie likwiduje nagłe niedobory składników pokarmowych;
  • kompleksowe zastosowanie najważniejszych dla kukurydzy mikroskładników, w tym cynku i boru, gwarantuje jej prawidłowy wzrost i rozwój;
  • zawiera formę amidową azotu zalecaną przy dolistnym dokarmianiu roślin;
  • stanowi cenne uzupełnienie nawożenia doglebowego;
  • produkt jednorodny, sypki, nie ulega zbryleniu i pyleniu;
  • wysoka czystość i doskonała rozpuszczalność w wodzie.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Olbrzymim atutem nawozu AZOPLON OPTI Roztwór saletry wapniowej 8,5N (17CaO) z borem jest właściwie dobrana proporcja między wapniem a borem, który wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywienie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatnio przekłada się na uzyskane plony. Intensywniejsze dokarmianie pozakorzeniowe tym nawozem zaleca się w przypadku wystąpienia w początkowym okresie wzrostu roślin trudnych warunków do pobierania wapnia, niskiego plonowania, a także przy wystąpieniu w okresie letnim wysokiej temperatury powietrza i małych opadów oraz przyzałożeniu długiego przechowywana owoców.

Tabela nawożenia

Dokarmianie dolistne
Orientacyjne dawki nawozu AZOPLON MICRO Kukurydza

 

 

Roślina Faza rozwojowa rośliny Dawka (kg/ha) Ilość cieczy(l/ha)
Kukurydza faza 4-6 liścia 2-3 200-300
faza 7-8 liścia 2-3 200-300

 

 

Do pobrania

Wybierz rodzaj nawozu

Tutaj znajdziesz informacje o naszej ofercie nawozowej oraz poznasz schematy zastosowania.

Formularz kontaktowy

Chcesz kupić nasz nawóz. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

41-503 Chorzów
ul. Narutowicza 15

KONTAKT

tel: +48 32 736 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. to jedna z najstarszych istniejących polskich fabryk chemicznych. Jesteśmy producentem nawozów oraz liderem w produkcji wysokiej czystości azotanu potasu dla przemysłu technicznego i spożywczego.
Polityka prywatności Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy